אפוטרופוס

הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לחסויים, לגוף, רכוש ולדין כולל ליווי עד למתן הצו.

במקרים בהם מונה לאדם אפוטרופוס ואין סיבה לכך, הגשת התנגדות לצו