ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי שמאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) לקבוע מבעוד מועד מי ידאג לגופו לרכושו ובריאותו, ומי יהיו האנשים שיטפלו בו ובעניינו ביום בו לא יוכל להבין בדבר.

כך נקבע בסעיף 32ב (ב) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962:

"…ייפוי כוח מתמשך יכול שיהיה בענייניו האישיים של הממנה, כולם או חלקם, או בענייני רכושו, כולם או חלקם, ורשאי הממנה למנות את אותו אדם למיופה כוח לעניינים אישיים ולמיופה כוח לענייני רכוש…".

סעיף 32 ב(א):

"אדם בגיר שהוא בעל כשירות רשאי, בייפוי כוח מתמשך שנתן לפי הוראות פרק זה (בפרק זה – ייפוי כוח מתמשך), למנות אדם אחר, אחד או יותר, שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעניינים כאמור בסעיף קטן (ב) ולייצגו בקשר לעניינים אלה (בפרק זה – מיופה כוח), והכול כפי שיפרט הממנה בייפוי הכוח המתמשך ובהתאם להוראות לפי פרק זה…"

ייפוי כוח מתמשך, למעשה, בא להחליף את צו האפוטרופסות ולמנוע בכך את הצורך לפנות לבתי המשפט. במינוי מיופה כוח באמצעות ייפוי כוח מתמשך בשונה מהליך מינוי אפוטרופוס על פי צו בית המשפט,  אין חובת דיווח לאפוטרופוס הכללי. ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון, כאשר הממנה בוחר בן משפחה או אדם אחר הקרוב או איש מקצוע, אשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופי כוחו. בנסיבות אלה, המחוקק סבר שאין הצדקה למנגנון פיקוח שוטף כפי שחל על אפוטרופוסים.

ממנה – מי שחתום על ייפוי כוח

בגיר בעל כשירות (סעיף 32א)

אדם שמסוגל להבין את משמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

מיופה כוח

מי יכול להתמנות למיופה כוח?  (סעיף 32ג)

בגיר יחיד שאין לו אפוטרופוס או אין ייפוי מתמשך תקף בעניינו.

אחד או יותר

בעניינים רכושיים לא ימונו:

פושט רגל או חייב מוגבל חמור.

מי שנותן לממנה טיפול רפואי תמורת תשלום.

מי שמספק לממנה מגורים תמורת תשלום

עו"ד שערך ייפוי כוח מתמשך

מי שכבר מונה לשלושה אנשים כמיופה כוח.

סמכויות מיופה הכוח – כל מה שהיה בסמכות הממנה.

יחד עם זאת, מיופה הכוח לא יכול לבצע את הפעולות הבאות:

המרת דתו של הממנה

אימוץ

השתתפות בבחירות

פעולות משפטיות שדורשות אישור בית משפט מראש.

לשיחת ייעוץ ובדיקת התאמה ללא עלות - השאירו פרטים

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support