כוונת שיתוף ספציפי

כוונת שיתוף ספציפי כשהיחסים בין בני הזוג מגיעים לסיומם, עולות מחלוקות שונות, ביניהן חלוקת רכוש. איך מחלקים רכוש שנצבר למי מבני הזוג עם השנים? הלכת השיתוף או איזון משאבים? בחלוקת הרכוש בעת הפירוד ישנם 2 אופציות עיקריות. הלכת השיתוף: הלכה זו היא פרי היצירה הפסיקתית אשר נקבעה במספר של פסקי דין של בית המשפט העליון. […]